Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

AGENDA COMMISSIE VERGADERING A.S. WOENSDAG EN DONDERDAG 2 EN 3 FRUARIE 2022

HIER KOMT DE AGENDA VOOR DE COMMISSIE VERGADERING

2 februari

01. Opening en afwezigheidsmeldingen.

02  Vaststellen agenda 2 februari 2022

03. Vragenronde voor burgers

04. Vaststellen besluitenlijst 12 januari 2022

05. Lijst van toezeggingen

06 a Mededelingen college over de Waddeneilanden

06 b Mededelingen corona.

07 Invoering van een gepersonaliseerd systeem van heffing en inning van de toeristenbelasting..

08. Havenverordening Terschelling 2022

 

3 februari

3 Herziening grondexploitatie (GREX) herontwikkeling locatie Dellewal.

4. Uitvoeringsprogramma van het Programma Waddeneilanden.

5. Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden 2021-2026 van de agnda voor het Waddengebied 2050

6. Rondvraag  voor commissieleden

 

Het volledige programma kunt u vinden via

www.Terschelling.nl

klik op Gemeente Raad

klik op ibabs raadsinformatie systeem

daarna  kunt u kiezen uit horen of gewoon lezen van het programma of luisteren naar de

vergadering zelf.