Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Verworpen motie van PBT inzake spoorlijn Harlingen .