Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractievergadering 5 feb.2016

Rectificatie betreffende de openbare vergadering Plaatselijk Belang Terschelling:

Geachte PBT-leden,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractie vergadering voor aanstaande vrijdag 05-02-2016.

Aanvang 20.00 uur in Het Wakend Oog te West-Terschelling.

 

AGENDA

1.Opening

2.Mededelingen van het PBT-bestuur

3.Mededelingen vanuit de PBT-gemeenteraadsfractie

4.Punten van de a.s. Raadscommissievergadering dd. 9 februari a.s.:

Besluitenlijst 1 december 2015
Lijst met toezeggingen
Uitwerking motie kwaliteitsverbetering strandpaviljoens/uitbreiding   strandpaviljoen De Walvis
Mandaatbesluit burgemeester en het college van B&W
5. W.v.t.t.k
6. Rondvraag
7. Sluiting

 

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_1267.html