Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractievergadering 30 oktober 2015

Graag nodigen wij een ieder uit tot het bijwonen van onze openbare fractie vergadering aankomende vrijdag 30 oktober.

Aanvang 20.00 uur in het Wapen van Terschelling.

 

Wij volgen onderstaande agenda.

1 Opening en afwezigheidsmeldingen.  Vaststellen agenda
2. Mededeling van het PBT bestuur
3. Mededelingen vanuit de PBT-gemeenteraadsfractie

4 Vaststellen besluitenlijst 6 oktober 2015
Bijgevoegde documenten
4.a. Nr 09 2015 Cie 06102015.
4.b Inspraak Strandpaviljoen De Walvis R. Gorter.
5 Lijst met toezeggingen
Bijgevoegde documenten
5. Lijst van toezeggingen toevoegen aan agenda cie. (bijgewerkt 06102015).
6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
6B Overige mededelingen van het college
Bespreekstukken
7 Belastingverordeningen 2016
Bijgevoegde documenten
7.a. Gemblad Belastingverordeningen en tarieventabellen 2016.
• 7.b. Raadsbesluit Belastingverordeningen en tarieventabellen 2016
• 7.c. Tarieventabel afval-reiniging 2016.
• 7.d. Tarieventabel Havengeld 2016.
• 7.e. Tarieventabel Leges 2016.
• 7.f. Tarieventabel Lijkbezorging 2016.
• 7.g. Tarieventabel Precario 2016.
• 7.h. Verordening leges 2016.
• 7.i. Verordening OZB 2016.
• 7.j. Verordening RioolHeffing 2016.
8 Bestuursrapportage 2015
Bijgevoegde documenten
• 8.a. Gemeenteblad Bestuur rapportage.
• 8.b. 2e bestuursrapportage 2015 raadsbesluit.
• 8.c. Bestuur rapportage 22 oktober 2015.
9 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportlaan
Bijgevoegde documenten
• 9.a. Gemeenteblad Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportlaan.
• 9.b. Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportlaan.
• 9.c. Beeldkwaliteitplan Sportlaan West Terschelling.
• 9.d Bestemmingsplan West-Terschelling-Sportlaan.
10 Ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling Torenstraat 43
Bijgevoegde documenten
• 10.a. Gemeenteblad ontwerpbestemmingsplan West-Terschelling - Torenstraat 43.
• 10.b. Raadsbesluit ontwerpbestemmingsplan West-Terschelling - Torenstraat 43.
• 10.c. 258A NO Bijlage 4 concept bestemmingsplan.
• 10.d. 258A NO Bijlage 5 situatietekening.
• 10.e. 258A NO Bijlage 6 besluit B&W onttrekkingsvergunning.
• 10.f. 258A NO Bijlage 7 Verzoek om medewerking.
• 10.g. 258A NO Bijlage 8 brief HEMA gewenste & eis uitbreiding.
• 10.h 258A NO Bijlage 9 mail Gorter procedure.
11 Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie “De Waddeneilanden”
Bijgevoegde documenten
• 11.a. Gemeenteblad Onderzoek Gr Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.
• 11.b. Raadsbesluit onderzoek Gr Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.
• 11.c. Rapport Rekenkamer onderzoek GR.
12 Rondvraag 

Voor meer info klikt u op onderstaande link.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_911.html