Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractievergadering 27 november 2015

 

Geachte PBT-leden,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractie vergadering voor aanstaande vrijdag 27-11-2015.
Aanvang 20.00 uur bij

Cafe Rest. Zonneweelde te Hoorn.

Agenda
1  Opening en afwezigheidsmeldingen
2  Vaststellen agenda
Bijgevoegde documenten
• 3.b. Concept Agenda raadscommissie 1 december 2015 (herzien).
3  Mededeling van het PBT bestuur./ PBT gemeenteraadsfractie
4  Vaststellen besluitenlijst 3 november 2015
Bijgevoegde documenten
• 4.a. Nr 10 01122015 2015 Cie 03112015.
5  Lijst met toezeggingen
Bijgevoegde documenten
• 5.a. Lijst van toezeggingen toevoegen aan agenda cie. (bijgewerkt 24112015).r
6  Mededelingen
6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
6B Overige mededelingen van het college
Bespreekstukken
7  Nota Reserves en Voorzieningen 2016-2020
Bijgevoegde documenten
• 7.a. Gemeenteblad nota reserves en voorziening 2016-2020.r
• 7.b. Raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 2016-2020.
• 7.c. Nota van reserves en voorzieningen 2016-2020.
8  1e en 2e Begrotingswijziging
Bijgevoegde documenten
• 8.a. Gemeenteblad 1-ste en 2-de begrotingswijziging 2015.
• 8.b. Raadsbesluit 1e en 2e begrotingswijziging 2015.
9  WMO vervoer
Aantekening:
Volgt aanstaande dinsdag (24/11).
10  TS 25
Toelichting door Dhr R Hoeve en Dhr J W Smit
Bijgevoegde documenten
• 10.a. Gemeenteblad TS25.
• 10.b. Raadsbesluit TS25.
• 10.c. Bijlage 1 Concept TS25 Toekomstvisie.
• 10.c. Bijlage 1-2 Concept TS25 BIJLAGEN.
• 10.c. Bijlage 2 TS25 De Vangst, samenvatting interactieve proces.
11  Rondvraag

 

Voor extra info kunt u op onderstaande link klikken.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_914.html