Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractievergadering

Geachte PBT-leden,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractie vergadering voor aanstaande vrijdag 02-10-2015.
Aanvang 20.00 uur bij Het Wapen van Terschelling te Midsland.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen van het PBT-bestuur
3. Mededelingen vanuit de PBT-gemeenteraadsfractie
4.  Vaststellen besluitenlijst 1 en 2 september 2015
    4. a. Nr 08 2015 Cie 01092015.
    4. b. Inspreker 1. SOS bijdrage dhr HS. Schurin
    4. c. Inspreker 2. vereniging gasTvrij Terschelling.
    4. d. Inspreker 3. St. Baai Dellewal.
    4. e. Nr 08 2015 Cie 02092015.
5 .Lijst met toezeggingen
    5. Lijst van toezeggingen toevoegen aan agenda cie. (bijgewerkt 01092015).
6 a. Mededelingen college uit Samenwerking De Waddeneilanden
6 b. Overige mededelingen van het college
    De commissie wordt gevraagd een primair oordeel te geven.
7 .Uitbreiding strandpaviljoen De Walvis
Bijgevoegde documenten
    7. a. Gemeenteblad uitbreiding strandpaviljoen De Walvis.
    7.b. Raadsbesluit uitbreiding strandpaviljoen De Walvis.
    7.c. Bijlage 1- Bestemmingsplan West-Terschelling paviljoen De Walvis
    7.d. Bijlage 2- vrijstellingsbesluit.pdfpdf(66 KB)Lees voor
    7.e. Bijlage 3 (informatiebrief m² Walvis 2014).
    7.f. Bijlage 4 & 5 & 6.
    7.g. Bijlage 7 Gespreksverslag 13 augustus.

8 .Jaarrekening FUMO 2014
Bijgevoegde documenten
    8.a. Gemeenteblad Jaarrekening Fumo.
    8.b. Raadsbesluit jaarrekening FUMO.
    8.c. Bijlage Jaarrekening FUMO.
9 .Begroting FUMO 2016
Bijgevoegde documenten
    9.a. Gemeenteblad concept begroting Fumo 2016.
    9.b. Raadsbesluit concept begroting Fumo 2016.
    9.c. FUMO Begroting 2016.
10 .Begroting 2016
Bijgevoegde documenten
    10.a. Gemeenteblad begroting 2016.
    10.c. Beleidsbegroting 2 2016.
11. Prijsverhoging Rederij Doeksen  eilandertarief.
12. Rondvraag
13. Sluiting

Voor de gedetailleerde agenda en nadere info hieromtrent Raadscommissievergadering klikt u op onderstaande link.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_908.html

Met vriendelijke groet
Bestuur PB Terschelling.