Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractie vergadering Plaatselijk Belang Terschelling

  Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van de vergadering van 1 februari a.s.

                          Aanvang 20.00 uur   te Midsland          in de DRIEMASTER                 .

 

 

Wij hebben o.a. de volgende punten op de agenda staan.

4   Mededelingen uit samenwerking VAST

4   Overige mededelingen

5   Voorontwerp bestemmingsplan West-Terschelling campus
    Korte inhoud: het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de campus is klaar. Het college vraagt de raadscommissie te verklaren dat dit de inspraak in kan.

 

6   Voorontwerp bestemmingsplan West-Terschelling, West Aletalaan fase 4
    Korte inhoud: het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de woningbouw in het plan West Aletalaan fase 4 is klaar. Het college vraagt de raadscommissie te verklaren dat dit de inspraak in kan.

7   Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied polder
    Korte inhoud: het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Polder is klaar. Het kan ter inzage gelegd worden.

 

8   Rondvraag
   
Wij zien uit naar u komst.

Met vriendelijke groet ,

Bestuur plaatselijk Belang Terschelling