Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractie vergadering PB Terschelling 03-04-2015

 

Graag nodigen wij u uit voor onze openbare fractievergadering
a.s. vrijdag 3 april in `t Wapen van Terschelling te Midsland. Aanvang: 20.00 uur

Ook al is er voor aankomende dinsdag door gemeente geen commissievergadering gepland toch willen wij graag met u over de volgende punten van gedachten wisselen.

Agenda:
1. Waarom geen agenda voor de commissievergadering van a.s. dinsdag?
              Wat is reden van cancelen.

2. Evaluatie eerste raadsjaar na de verkiezingen van 2014: presentatie van Guus Schweigman aan de hand van het verkiezingsprogramma.

3. Hoe staat het met de regeling betreffende de steunfactieleden

4. Hoe PBT onder de aandacht van de burgers brengen

5. Ontwikkelvisie Deze wordt geschreven door experts van de wal; deze houden  3x  een presentatie. Kosten: € 200.000.  Eventuele toelichting van fractieleden.
         Hoe kan PBT hier zijn plaatselijke kennis invoegen.

6. Onderwerpen die reeds lang aan de orde zijn:

  ●   (woon)vestigingsbeleid in relatie tot koopprijs woonhuizen

  ●   West: haven: extra aanlegbrug (nu al enkel dagen het passagiersdeel stuk)

  ●  West: haven: trappen aan de kade dienen te worden aangepast/vernieuwd.       
      Bij calamiteiten en zwemmers kan men daar geen gebruik van maken
      zonder zich open te halen aan de aangroei.

  ●   West: begraafplaats: aanwezige strooiveldje kan deze naam nauwelijks dragen,
       kan groter en beter.

  ●   West: parkeerbeleid Oud-West

  ●   Hoorn: Invullocaties zouden bestaan, maar bestaan toch al weer niet:
        Dirk Mier de dupe van deze ondoorzichtige problematiek?

  ●   Hoorn, AVV-terrein onderhoud: gemeente wil zich volgens de begrotingsplannen  
        voor 2015 onttrekken aan het onderhoud van het sportveld,
        echter er is € 30.000 over   in de begroting van het beleidsplan Groenvoorziening

7.   Rondvraag.