Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare vergadering van PBT.

 

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 28 oktober in ’t Wapen van Terschelling om 20:00 uur.

1: Opening.
1a: Mededelingen Bestuur.
1b: Mededelingen Fractie.
2: Vaststellen agenda.
-------------------------------------------
3: Begrotingswijziging 2016
4: Belastingverordening 2017.
5: Ruimte voor hobbyboeren.
6: Zelfpluktuin Groenhof.
7: Zonneveld te Hee + de beleidsvisie.
8: Rondvraag.
9: Sluiting.

Voor de volledige agenda klik op onderstaande link.

http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_1307.html