Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering vrijdag 28 maart 2014

 
Plaatselijk Belang Terschelling
Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

 

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering

vrijdag 28 maart in Oud Hollands Restaurant te Midsland Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

Evalueren verkiezingen en voortgang betreffende coalitie /oppositie

Daarna volgen wij de agenda van gemeente raadsvergadering van 1 april 2014 a.s.

1 Vaststellen verslag raadscommissie 4 februari 2014
2 Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden
3 Overige mededelingen
4 Herstelbesluit bestemmingsplan West-Terschelling 2012
5 Vaststellen beeldkwaliteitplan Campus Maritiem Instituut
Willem Barentsz West-Terschelling 
6 Startnotitie Erfgoednota
7 Verordening winkeltijden 2014
8 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018
9 Wijziging Horecanota 2013

10 Rondvraag