Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering vrijdag 21 februari 2014

 
Plaatselijk Belang Terschelling
Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering
op vrijdag 21 februari in `t Wapen van Terschelling
Aanvang: 20.00 uur

Te volgen de agenda van gemeente vergadering van 25 febr.2014

Agenda

  1 Opening
  2   Gast spreker de Hr. H.Schurink van SOS.

       Pauze

  3  Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken
  4  B&Y-terrein
  5  Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn
  6  Streekagenda
  7  Hee 6a
  8  Besluit op het bezwaarschrift van de heer J. Arntzen
  9  Eerste wijziging op de verordening leges in verband me het vaststellen van de tarieven voor 2014 voor paspoorten en identiteitskaarten

 

www.Pbterschelling.nl