Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering PBT 31-03-2017.

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 31-03-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 31 maart in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Weigering wijziging bestemmingsplan ”Tiny Houses” .

4: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO.

5: Gedragscode integriteit college van Burgemeester en Wethouders

6: Rapportage en agenda v/d  ”Waddenconferentie Schiermonnikoog”.

7: Havenvisie.

8: Rondvraag.

9: Sluiting.

Volgen de agenda van vergadering raadscommissie van 04-04-2017 klikt u op onderstande link

http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_2245.html