Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering PBT 28-04-2017.

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 28-04-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 28 april in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Zonnepark Hee.

4: Advies Oosterend 15.

5: Presentatie Fractie:

=Werkbezoek van het Behouden Huis.

=Werkbezoek Dellewal.

6: Havenvisie met presentatie.

7: Hotelplan Midsland aan Zee.

8: Rondvraag.

9: Sluiting.