Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

openbare fractievergadering PBT 03-02-2017.

Agenda komende openbare fractievergadering PBT 03-02-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 3 februari in de Dammesaan te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
2a: Mededelingen Bestuur.
2b: Mededelingen Fractie.
-------------------------------------------
3: Verlening evenementenvergunning.
4: Bestemmingsplan Zonnedak Werkhaven.
5: Nota van uitgangspunten havengebied.
6: Bestemmingsplan Lies 57.
7: Subsidieaanvraag Sporen in het Zand
8: Rondvraag.
9: Sluiting.