Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering DONDERDAG 28 maart 2013

Geacht lid PB Terschelling,

Graag maken wij u er op attent dat er aankomende    DONDERDAG      28 Maart     weer een openbare vergadering is in Midsland bij Het Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur.
Wij volgen de onderwerpen van de a.s. agenda commissievergadering en wat verder ter tafel komt.

AGENDAPUNTEN:

1  Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
  1. Agenda commissie 2 april 2013.

  1.a. Totaal stukken commissie 2 april 2013.

2  Vragenronde voor publiek
  Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3  Vaststellen verslag raadscommissie 5 maart 2013
  3. Notulen commissie 5 maart 2013.

4 a Mededelingen uit samenwerking VAST

4 b Overige mededelingen

5  Ontwerp bestemmingsplan Hoorn – De Duunt
  Korte inhoud: Het ontwerp bestemmingsplan Hoorn-de Duunt is klaar. Het kan ter inzage gelegd worden.
  5. Gemeenteblad Ontwerpbestemmingsplan Hoorn en De Duunt cie 2 april 2013.

6  Evaluatie Strandbewaking
  Korte inhoud: Sinds twee jaar verzorgt de KNRM de bewaking van de badstranden. Dit is nu geëvalueerd.
  6.a. Gemeenteblad Evaluatie Strandbewaking.

  6.b. Raadsbesluit Evaluatie strandbewaking.

 

Wij zien uit naar uw komst.
Met hartelijke groet bestuur PB Terschelling