Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering DONDERDAG 27 juni 2013

Openbare fractievergadering DONDERDAG 27 juni 2013
Bij deze willen wij u graag uitnodigen tot het bijwonen van onze openbare fractie vergadering.
Aanvang 20.00 uur in ’t Wapen van Terschelling.
Wij volgen de agenda van de aankomende raadscommissie.
Met vriendelijke groet Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling

AGENDAPUNTEN:
1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
Bijgevoegde documenten
• 1. Agenda raadscommissie 2 juli 2013.pdf (190,77 KB)Lees voor
• 1.a. Totale commissiestukken 2 juli 2013..pdf (1,01 MB)Lees voor
2 Vragenronde voor publiek
3 Vaststellen verslag raadscommissie 4 juni 2013
Bijgevoegde documenten
• 3. Verslag raadscommissie 4 juni 2013.pdf (189,36 KB)Lees voor
4a Mededelingen uit samenwerking VAST
4b Overige mededelingen
5 Kadernota 2013
Bijgevoegde documenten
• 5.a. Gemeenteblad Kadernota 2013.pdf (192,51 KB)Lees voor
• 5.b. Raadsbesluit Kadernota 2013.pdf (172,47 KB)Lees voor
• 5.c. kadernota 2013.pdf (395,81 KB)Lees voor
6 Rondvraag voor raadsleden