Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering 29-05-2015

Uitnodiging openbare fractie vergadering

Plaatselijk Belang Terschelling

29- 05 -2015 in Cafe de Vijfpoort te Formerum.

Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDAPUNTEN:

 

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen,

2 Plannen inzake de ontwikkelvisie TS25

3 Vaststellen verslag 6 mei 2015

3 Lijst met toezeggingen

4 Mededelingen college uit Samenwerking De Waddeneilanden

5 Vaststellen Huisvestingsverordening Terschelling 2015

6 Ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling/Sportlaan en    beeldkwaliteitsplan Sportlaan/West-Terschelling

7 Uitleg over steunfractie

8 Rondvraag.

Voor meer info klik op onderstaande link.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_904.html