Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractie vergadering 30-01-2015

Uitnodiging openbare fractie vergadering PB Terschelling

Plaatselijk Belang Terschelling
Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

op vrijdag 30 januari  in  Zeezicht op West Terschelling Aanvang: 20.00 uur

Wij volgen de agenda van de komende raadscommissie van 3 febr.
Daarop staan o.a. de volgende agendapunten

Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
Concept Huisvestingsverordening
Uitbreiding Camping Mast
Wet Markt en Overheid

Wilt u meer informatie klikt u dan op de volgende link.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_896.html

Uiteraard is er gelegenheid om andere onderwerpen aan de orde te brengen en sluiten wij af met een rondvraag.

Met vriendelijke groet bestuur PB Terschelling