Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractie vergadering 28-11- 2014

Graag nodigen wij u uit voor onze openbare fractievergadering aankomende vrijdag 28 november .
Plaats: Het Wapen van Terschelling  te Midsland.  Aanvang: 20.00 uur

Wij volgen de agenda van de aankomende raadsvergadering .
Voor extra informatie kunt u onderstaande link gebruiken.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_809.html

AGENDAPUNTEN

1    Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

4    Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden en
      Overige mededelingen

5    Vaststellen Reglement van Orde voor de raad 2014
       en Verordening     raadscommissie 2014

6    Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling; Veilig thuis in Fryslân

7    Vaststellen nota naar een nieuw financieel vangnet

8    Wijziging GR Dienst SZW Noardwest Fryslân

9    Wat verder ter tafel komt

10   Rondvraag voor raadsleden

Wij zien uit naar uw komst  met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling