Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractie vergadering 27-02-2015

Uitnodiging openbare fractie vergadering PB Terschelling

Plaatselijk Belang Terschelling
Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

op vrijdag 27 februari  in  Midsland bij ‘t Wapen van  Terschelling Aanvang: 20.00 uur

Wij volgen de agenda van de komende raadscommissie van 3 maart.
Daarop staan o.a. de volgende agenda punten.
* Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
* Overige mededelingen van het college
*  Concept groen beleidsplan
*  Beheers verordening bedrijventerrein

Wilt u meer informatie klikt u dan op de volgende link.

http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_899.html