Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

kerstgroet

We wensen u allen goede feestdagen en de beste wensen voor 2013.

Ook in het nieuwe jaar bent u van harte welkom op onze openbare fractievergaderingen.