Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Bestuurswijziging

Nieuwsbrief d.d. 28  juni 2012

Mededeling in zake bestuurswijziging.

Met ingang van heden heeft Gerrit van der Beek  te kennen gegeven  niet meer in het bestuur van onze partij te willen plaatsnemen. Door de plaats die nu vacant is, is de partij op zoek naar kandidaten.
Mochten er mensen zijn die interesse hebben om ons bestuur te versterken dan zien wij graag reacties tegemoet.
In september hopen wij weer compleet te zijn.
Uiteraard volgt daarover t.z.t een mededeling.

Het bestuur