Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Agenda komende openbare fractievergadering PBT 31-08-2016

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op woensdag 31 augustus in 't Wapen van Terschelling om 20:00 uur.

1: Opening.
1a: Mededelingen Bestuur.
1b: Mededelingen Fractie.
2: Vaststellen agenda.
----------------------------------------------
3: Afwikkeling haventerrein.
4: Bestemmingsplan pension de Holland.
5: Waterkering Terschelling.
6: Midsland aan Zee 439 en West aan Zee 163. .
7:Recreatiewoning Lies.
8: Subsidie bunkeronderhoud.
9: Beheer onderhoud wegen, gebouwen enz.
10: Rondvraag.
11: Sluiting.

Om de volledige agenda van de komende twee commissievergaderingen volledig in te zien, klik op onderstaande linken:

Vergadering 5 september:http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_1694.html

Vergadering 6 september:http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_1298.html