Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Agenda komende openbare fractievergadering PBT.

AGENDAPUNTEN VOOR DE OPENBARE FRACTIEVERGADERING OP VRIJDAG 29 APRIL IN 'T WAPEN TERSCHELLING OM 20:00 UUR.

1 Opening

1a: Mededelingen Fractie.

1b: Mededelingen bestuur.

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten
• 2. Concept Agenda raadscommissie 2 mei 2016.pdfpdf(292,36 KB)Lees voor

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 5 april 2016

Bijgevoegde documenten
• 4. 2016 Nr 3 2016 Cie 05042016.pdfpdf(575,15 KB)Lees voor
• 4. Bijlage 1, Inspraak TE van Dirk Jan van Schie.pdfpdf(46,75 KB)Lees voor
• 4. Bijlage 2 Inspraak dhr Gorter.pdfpdf(97,79 KB)Lees voor
• 4. Bijlage 3, Stichting SOS inspraak H. Schurink.pdfpdf(53,29 KB)Lees voor
• 4. Bijlage 4, Stichting natuurgolfbaan inspraak dhr. Moes.pdfpdf(39,26 KB)Lees voor

5 Lijst met toezeggingen

Bijgevoegde documenten
• 5. Lijst van toezeggingen toevoegen aan agenda cie.pdfpdf(278,04 KB)Lees voor

6 Mededelingen

6a. Mededelingen college uit samenwerking de Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Jaarrekening 2015

Bijgevoegde documenten
• 7. Gemeenteblad jaarstukken 2015.pdfpdf(194,63 KB)Lees voor
• 7. Concept jaarstukken 2015 versie 8 april 2016.pdfpdf(6,12 MB)Lees voor

8 Begroting FUMO 2017

Bijgevoegde documenten
• 8. Gemeenteblad concept begroting Fumo 2017.pdfpdf(220,5 KB)Lees voor
• 8. Raadsbesluit concept begroting Fumo 2017 aangepast.pdfpdf(176,29 KB)Lees voor
• 8. Ontwerpbegroting FUMO 2017 9-03-2016.pdfpdf(2,6 MB)Lees voor

9 Ontwerp paparapluherziening wijzgingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterrein

Bijgevoegde documenten
• 9. Gemeenteblad ontwerp parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen.pdfpdf(197,83 KB)Lees voor
• 9. Raadsbesluit ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen.pdfpdf(177 KB)Lees voor
• 9. Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen.pdfpdf(3,55 MB)Lees voor

10 Beleidsnota 'helder handhaven'

Bijgevoegde documenten
• 10. Gemeenteblad beleidsnota Helder handhaven.pdfpdf(472,19 KB)Lees voor
• 10. Beleidsnota helder handhaven.pdfpdf(1,75 MB)Lees voor
• 10. Bijlagen 1 tot en met 8 beleidsnota helder handhaven.pdfpdf(1,46 MB)Lees voor
• 10. Bijlage 9 beleidsnota helder handhaven.pdfpdf(2,9 MB)Lees voor

11 Toekomstvisie 2025 (TS25)

Bijgevoegde documenten
• 11. Gemeenteblad vaststelling TS25 190416 def.pdfpdf(207,36 KB)Lees voor
• 11. Raadsbesluit reactienota en toekomstvisie TS25.pdfpdf(174,16 KB)Lees voor
• 11. a. Toekomstvisie TS25 (zoals ter inzage heeft gelegen).pdfpdf(1,89 MB)Lees voor
• 11. b. Bijlagen Toekomstvisie TS25.pdfpdf(141 KB)Lees voor
• 11. c. Reactienota.pdfpdf(763,72 KB)Lees voor
• 11.d. Reactienota_Bijlagen (1van2).pdfpdf(9,82 MB)Lees voor
• 11.d. Reactienota_Bijlagen (2van2).pdfpdf(10,74 MB)Lees voor

12 Begroting GR De Waddeneilanden 2017

Bijgevoegde documenten
• 12. Gemeenteblad GR Wadden begroting 2017.pdfpdf(187,98 KB)Lees voor
• 12. Raadsbesluit GR Wadden begroting 2017.pdfpdf(176,74 KB)Lees voor
• 12. 06-02 Jaarrekening 2015 definitief incl accountantsverklaring 15 mrt 2016.pdfpdf(898,14 KB)Lees voor
• 12. concept begroting 2017-2020 versie 1.pdfpdf(420,61 KB)Lees voor

13 Rondvraag w.v.t.t.k.

Voor uitgebreide informatie, klik op onderstaande link:

https://secure.terschelling.nl/actueel/vergaderingen_3631/item/vergadering-raadscommissie_1639.html