Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Aftreden Dhr.C Rijf

Bij deze laten wij u weten dat de Hr. Cees Rijf per 22-07-2013 is afgetreden als bestuurslid van Plaatselijk Belang Terschelling