Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Aanmelding voor kieslijst

kieslijst.

Beste leden van Plaatselijk Belang,

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen op Terschelling. Voor  3 februari moeten we een lijst met kandidaten aanleveren die voor Plaatselijke Belang op de kieslijst willen staan.
De tijd gaat snel en met  de burenbieren in het vooruitzicht zijn we nu al hard op zoek naar gemotiveerde kandidaten die voor Plaatselijk Belang op de kieslijst willen staan.
Het is niemand ontgaan dat de Terschellinger politiek, en Plaatselijk Belang in het bijzonder, een roerige tijd achter de rug heeft.  In deze roerige tijd, maar ook al daarvoor, is er een grote betrokkenheid gebleken van de achterban van onze partij.   Er zijn mensen vertrokken maar er zijn ook mensen bijgekomen.  Eigenlijk is dit niets anders als in het verleden al gebeurd is en ook in de toekomst zal dit gebeuren.  Meestal gaat dit rustig, maar soms kan dit ook heftig gaan. Dit hoort bij betrokkenheid en dit hoort bij de politiek.
Nu moeten we verder.  Daar hoort een goede visie en een goed programma bij maar ook gemotiveerde kandidaten die ons programma en onze  visie in de gemeenteraad uit willen dragen en verdedigen.
Wilt u zich inzetten voor de democratie op Terschelling, voelt u zich thuis bij een partij zonder landelijke verplichtingen, vindt u het belangrijk dat er een plaatselijke partij in de Terschellinger politiek actief is, vindt u het leuk om samen te werken en compromissen te sluiten?  Meldt u dan aan voor een plaats op de kieslijst van Plaatselijk Belang.

In overleg met u en met elkaar bepalen we uw positie op de kieslijst, waarna deze op een ALV van Plaatselijk Belang aan de leden ter goedkeuring  wordt voorgelegd. Tot nog toe is het aantal aanmeldingen erg mager. Weet u in uw omgeving goede kandidaten schroom dan niet om dit te melden.  Wij hopen oprecht dat er nog een paar mensen zich melden, want  anders zal Plaatselijk Belang uit de Terschellinger politiek verdwijnen.

Voor aanmeldingen en informatie kunt u terecht bij één van de leden van de kiescommissie.

Iemke van Zwol
i.vanzwol@home.nl
06-54 372 850

Piet Smit
pietolie@gmail.com
0562-448813

Remi Hoeve
Remi.hoeve@ziggo.nl
Tel: 0562-449730